PR članak | Akton

 

EU
EU
EU

 

Naziv projekta

„Implementacija web rješenja za efikasnije poslovanje“ šifra projekta KK.03.2.1.17.0314.

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućila je unapređenje mrežne stranice postavljene na domeni www.akton.hr od strane specijalizirane IT tvrtke Shipshape d.o.o..

Projekt je obuhvaćao slijedeće aktivnosti: definiranje strukture web rješenja, izradu tehničke i funkcionalne specifikacije sustava, prihvaćanje tehničke i funkcionalne specifikacije sustava od strane Naručitelja, postavljanje inicijalne instalacije cjelokupnog web rješenja, konfiguracija Drupal sustava prema prihvaćenoj specifikaciji, izrada dodatnih modula i prilagođavanje postojećih prema prihvaćenoj specifikaciji povećanje pristupačnosti web stranica za osobe s invaliditetom – za osobe oštećene motorike te osobe slabijeg vida, implementacija i prilagodba prihvaćenog izgleda web stranice, testiranje sustava, postavljanje cjelokupnog web rješenja na produkciju, vrijeme stabilizacije 30 dana.

Unaprjeđena web stranica omogućuje jednostavan, prilagođen i brz unos sadržaja (3 klika), posjeduje dizajn prilagođen mobilnim uređajima i tabletima (responsive dizajn) te optimizirano učitavanje web rješenja koristeći različite cache-ing tehnologije, mogućnost višestruke kategorizacije sadržaja te višestruk način prikaza istog sadržaja, neograničen broj vrsti sadržaja prilagođen potrebama tvrtke, Preview Mod (Pregleda sadržaja prije objavljivanja) i modularan dizajn (razvoj dodatnih modula za podršku specifičnih zahtjeva Naručitelja), GDPR modul (modul za evidentiranje i provođenje usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka), SEO check. Također će biti implementirani specifični moduli koji su bitni za unaprjeđenje prezentiranja i prodaje proizvoda.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu mrežnih rješenja.

Specifični ciljevi projekta jesu:

 1. Poboljšanje prisutnosti na domaćem i inozemnom tržištu;
 2. Povećanje vidljivosti usluge;
 3. Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Nove mrežne stranice će dodatno omogućiti:

 1. Prezentacija usluga korisnika na moderan i inovativan način u skladu s posljednjim SEO standardima;
 2. Jednostavan i brz unos sadržaja od strane administratora;
 3. Lagan i intuitivan pristup željenim informacijama;
 4. Bržu i efikasnu komunikaciju s korisnicima.

 

Glavni očekivani učinak koji će generirati ovaj projekt jest rast ukupnih prihoda zahvaljujući spomenutom ubrzanju i unapređenju komunikacije s kupcima, te veću vidljivost ponude usluga.

Provedba predmetnog projekta koja je rezultirala novom web stranicom imat će bitan utjecaj na jačanje tržišne pozicije, te na vidljivost i dostupnost ponude usluga u Hrvatskoj ali i na inozemnim tržištima. Kroz uvođenje različitih jezika, mogućnost on line narudžbi i slanja upita, pristupačnosti za osobe s invaliditetom i prilagodbu stranice za tablete i mobilne telefone u značajnoj će mjeri unaprijediti prisutnost na tržištu, posebno iz razloga što je dostupnost informacija fizičkim osobama te poslovanje svakog poduzeća nezamislivo bez telekomunikacijskih. Spomenuto će omogućiti da tvrtka proširi bazu svojih kupaca te ostvari pretpostavke za rast konkurentnosti, povećanja prihoda od prodaje, povećanje izvoza te novo zapošljavanje.

Očekivani rezultati realizacije projekta se ogledaju u ciljevima jačanja tržišne pozicije kao rezultat kvalitetnije prezentacije usluga, dostupnosti informacija s web stranice široj bazi ciljanih kupaca i potrošača te boljeg pozicioniranja na internetskim tražilicama. Dodana vrijednost projekta ogleda se u činjenici da će sadržaj na web stranici biti dostupan osobama s poteškoćama u čitanju čime se potiče njihova integracija i sudjelovanje na tržištu rada.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 79.687,50 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 63.750,00 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 44.618,62 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta

28.01.2019. – 28.01.2020.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@akton.hr

 

Linkovi

 

 •     
 •     
 •